تهران، تهران
021-12345

علیرضا ناجی

Semantic SEO Consultant

مشاور سئو
تخصص من در سئو بر ارزیابی و تدوین استراتژی برای بهبود نقاط قوت و شناسایی ضعف ها بنا نهاده شده و تجربه حاصل از صدها وبسایت دید مناسبی را برای هدف گذاری صحیح به من داده است.
کارشناس اسکیما
اسکیما زبان شناخته موجودیت ها و طراحی روابط میان آنهاست. قطعات استانداردی که به ماشین ها در درک صحیح صفحه وب و استفاده در فیچرها کمک کرده و ابزارهای هوش مصنوعی را در انتخاب درست پاسخ ها و رفرنس ها راهنمایی می کند.
مشاور بهبود EEAT
شاخص های ارزیابی اعتماد در سطح کسب و کار سنجیده می شوند. درواقع آنچه که در eeat جریان دارد بخشی از دانش دیجیتال مارکت است که با ارتقا سطح آنها می توان به رشد در نتایج و بقا نزد مشتریان بالقوه پرداخت.